การอยู่ร่วมกับโรคต้อหินเป็นอย่างไร

ตอนที่ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต้อหินครั้งแรกฉันรู้สึกดีใจ - ฉันไม่ได้เป็นมะเร็ง! แต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ถึงอันตรายและการอยู่ร่วมกับโรคต้อหินเป็นอย่างไร