ช่างเทคนิคร้านขายยาทำอะไร?

คิดเกี่ยวกับการเป็นเทคร้านขายยาหรือไม่? หน้าที่ช่างเทคนิคร้านขายยา 6 ประการที่คุณต้องรับผิดชอบและการตั้งค่าร้านขายยาต่างๆที่คุณอาจใช้